• Üye Ol
 • Giriş Yap
 •  İlan Ver
 • Kullanım Şartları

  A.)Taraflar 
  1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). kopekburada.comweb sitesinin hizmetlerini yürüten Onnline Reklam İnternet Teknolojileri Ltd Şti Cihangir Mah Siraselviler cad no 27 Selvi han D 13 TAKSiM / ISTANBUL ikamet etmekte ve (bundan böyle “kopekdunyasi.com” olarak anılacaktır.)
  2. Onnline Reklam İnternet Teknolojileri Ltd Şti tarafından işletilen kopekburada.cominternet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) kopekburada.comarasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
  3. kopekburada.com’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
  B.) Tanımlar

  1. Üye: kopekburada.com’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
  2. Web sitesi: kopekburada.comadlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
  3. kopekburada.comGörevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’de belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla kopekburada.com’un sağladığı site içerisindeki uygulamalar.
  4. Alıcı: kopekburada.com’da verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.
  5. Satıcı: kopekburada.com’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.
  6. Üye adı: kopekburada.com‘Üye’lerinin ‘kopekburada.com’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.
  7. Üye şifresi: kopekburada.com’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra kopekburada.com’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara'dan oluşan şifredir.
  8. Ürün: kopekburada.com’da ‘Satıcı’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.
  9. İlan: kopekburada.com’da ‘Üye’ tarafından kopekburada.com‘nin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.
  10. Hizmet: kopekburada.comtarafından Üye’lere sunulan, kopekburada.comiçeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

  C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı 
  1. Sözleşme’nin konusu, kopekburada.com’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
  2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile kopekburada.comiçerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin kopekburada.comtarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
  3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, kopekburada.comiçerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak kopekburada.comtarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

  D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları 
  1. Üyelik, kopekburada.com’un ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından kopekburada.com’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve kopekburada.comtarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’de belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  2. kopekburada.com’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca kopekburada.comtarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, kopekburada.comtarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların kopekdunyasi.com’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, kopekburada.comüyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

  E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

  1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, kopekburada.comHizmet’lerinden faydalanırken ve kopekburada.com’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, kopekburada.com’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kopekburada.com’un kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple kopekburada.com’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

  3. Üyeler’in kopekburada.comtarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden kopekburada.com’un doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  4. Üyeler kopekburada.com içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. kopekburada.comÜyeler tarafından kopekburada.com’a iletilen veyakopekburada.comüzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz. 
  5. Üyeler, kopekburada.com yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.